Gymnastik på Pettersberg måndagar kl 19-20

Annika Josefsson är duktig ledare.
Det brukar vara 10-15 deltagare och sammansättningen är mycket blandad 
både till ålder och kön.

Alla är givetvis välkomna !