Gymnastik på Pettersberg Måndagar kl 19-20

Martina Dahlström leder ett tufft gymnastikpass
Det brukar var 15-25 deltagare och sammansättningen är mycket blandad 
både till ålder och kön.