Inbjudan till GÄM-Kavle

Tisdagen den 21 augusti

 

 

Klasser:        H17-39                               3 x 4,5 km

                      D17-39                               3 x 3,5 km

                      HD 13-16                            3 x 3,0 km

                      HD 12                                 3 x 2,0 km

                      H 135                                  3 x 3,5 km

                      D 135                                  3 x 3,0 km

OBS att upp till två extra löpare (dvs tre) är tillåtet på första sträckan. Gäller alla klasser.

Avgifter tillkommer med 30 kr resp 65 kr per löpare beroende på klass.

 

Avgifter:       Ungdom         90 kr

                      Övriga            195 kr

 

Anmälan:      Oss tillhanda senast tisdagen den 14 Augusti 2001 under adress: TSOK, Skidstugan, 461 58 Trollhättan. Fax. 0520-815 63, eller E-post: info@tsok.se.

 

Samling:       Skidstugan Strömslund snitsel därifrån till TC ca 500 m

 

Start:            Första Start 18.00

 

Karta:           Skala 1:10 000, ekv. 3m

 

Internet:       Inbjudan, Startlista, PM, Resultat på www.tsok.se

 

Upplysningar: Kansli                                0520-42 90 40

                          Johan Fransson                0520-42 97 72 kvällstid