TROLLHÄTTANS SOK
inbjuder till
GÖTAÄLVDALSMÄSTERSKAP I DAGORIENTERING
Lördagen 11 september 1999
KLASSINDELNING OCH BANLÄNGDER                
H75 2.2 km H18 4.5 km D40 3.5 km
H70 2.6 km H16 4.0 km D35 4.0 km
H65 3.0 km H14 3.2 km D21 5.0 km
H60 3.5 km H12 2.4 km D20 4.5 km
H55 4.0 km H10 2.0 km D18 4.0 km
H50 4.5 km D70 2.6 km D16 3.5 km
H45 5.0 km D65 2.6 km D14 3.2 km
H40 5.0 km D60 2.6 km D12 2.4 km
H35 6.1 km D55 3.0 km D10 2.0 km
H21 6.9 km D50 3.5 km Öppen 1 2.4 km
H20 5.0 km D45 3.5 km Öppen 4 3.2 km
            Öppen 7 3.5 km
OBS! Vid 3 eller färre antal anmälda sker sammanslagning med närmast högre/lägre klass.                
AVGIFTER Ungdom tom. 16 år 30:-, övriga 65:-              
  Avgiften debiteras i efterhand.              
ANMÄLAN Oss tillhanda senast tisdagen den 31 augusti under adress              
  Trollhättans SOK, skidstugan, 461 58 Trollhättan              
EFTERANMÄLAN Senast torsdagen den 9 september tel. 0520-429040              
  email: info@tsok.se, fax 0520-815 63              
SAMLING Gräsviken Öresjö ca 8 km frånTrollhättan (Strömslund) på vägen mot Sågbron              
EMIT Emit elektroniska stämplingssystem kommer att användas. Om egen bricka används skall bricknumret anges vid anmälan. Övriga får hyra bricka till en kostnad av 12 kr.              
START Första ordinarie start kl. 10.00 Avstånd till start max 1000 m.              
KARTA Väne-Ryr tryckt 1994, kompletterad 1999. Skala 1:10000              
  Kartritare: Kjell Melander              
TERRÄNGBESKR Terrängtyp: Detaljrik småkuperad teräng med inslag av större mossar.              
  Kupering: Måttlig              
  Framkomlighet: Mestadels god. Områden med nedsatt löpbarhet är väl redovisade.              
SERVICE Sedvanlig servering. Dusch erbjuds ej men möjlighet till bad finns i Öresjö.              
PRISER Sedvanliga GÄM-plaketter till segrarna.              
TÄVLINGSLEDN Tävlingsledare: Ingemar Fors              
  Banläggare: Patrik Svantesson              
UPPLYSNINGAR Skidstugan tel. 0520 - 42 90 40              
VÄLKOMNA!

Uppdaterad 1999-08-27
Av Hemma PC