TROLLHÄTTANS SOK INBJUDER TILL

BJÖRNDALSJAKTEN

LÖRDAGEN DEN 17 JANUARI 1998

 Tävlingen arrangeras i två delar. Del 1: Klassisk teknik. Del 2: Friteknik/Jaktstart

 Klassindelning H 9-10 1,5 km H 40 7,0 km D 17-18 7,0 km

Klassisk teknik H 11-12 2,5 km H 50 7,0 km D 19-20 7,0 km

H 13-14 2,5 km H 60 7,0 km D 21 7,0 km

H 15-16 3,5 km --------------------- D 35 7,0 km

H 17-18 7,0 km D 9-10 1,5 km D 40 7,0 km

H 19-20 7,0 km D 11-12 2,5 km D 50 7,0 km

H 21 7,0 km D 13-14 2,5 km D 60 7,0 km

H 35 7,0 km D 15-16 3,5 km

Klassindelning H 9-10 1,5 km H 40 8,5 km D 17-18 8,5 km

Fri teknik/ H 11-12 2,5 km H 50 8,5 km D 19-20 8,5 km

Jaktstart H 13-14 2,5 km H 60 8,5 km D 21 10,0 km

H 15-16 5,0 km --------------------- D 35 8,5 km

H 17-18 8,5 km D 9-10 1,5 km D 40 8,5 km

H 19-20 8,5 km D 11-12 2,5 km D 50 8,5 km

H 21 10,0 km D 13-14 2,5 km D 60 8,5 km

H 35 8,5 km D 15-16 5,0 km

Första start: Del 1: Kl 10.00 Del 2: Kl 14.00 ca

Anmälan: Skriftlig anmälan A-poststämplad senast den 8 januari 1998 till Trollhättans SOK,

Box 177, 461 24 Trollhättan eller fax: 0520-815 63. Ange licensnummer samt kontaktman med telefonnummer.

Anmälningsavgift: 40:- för klasserna t o m 16 år.

60:- för klasserna 17 år och uppåt.

Anmälningsavgiften faktureras i efterhand, ange adress.

Efteranmälan: Mottages mot dubbel avgift till och med den 15/1 kl 12.00 på tel 0520-42 90 40.

Inställd tävling: Vi meddelar per telefon till anmäld klubbs kontaktman.

Tävlingsregler: Svenska Skidförbundets.

Samling: Skidstugan, Strömslund.

Lagledarträff: Kl 9.00 i Skidstugan.

Omklädning: I Skidstugan.

Parkering: I anslutning till Skidstugan.

Servering: I Skidstugan.

Upplysningar: Skidstugan tel 0520-42 90 40.

Flyttas tävlingen tillkommer konstsnöavgift.

VI HÄLSAR DELTAGARE, LEDARE, SUPPORTER OCH PRESS VÄLKOMNA TILL SKIDSTUGAN!!!