TROLLHÄTTANS IF OCH TROLLHÄTTANS SOK

INBJUDER TILL 35:e

ÅKE´s POÄNGTERRÄNG

SÖNDAGEN DEN 8 NOVEMBER 1998

 

PLATS Skidstugan, Strömslund, Trollhättan.

FÖRSTA START kl 10.00.

BANAN 7600 m i hårt kuperad terräng och innehåller 5 st stationer.

( fotbollsparkning, bedömning, varpa-, pil- och stövelkastning )

KLASSINDELNING Endast en klass.

Deltagare 20-30år får ingen åldersbonus

Äldre och yngre deltagare får åldersbonus beroende av åldern.

Damer får i bonus : åldersbonus + 25p + åldern.

Varje poäng är värd 10 sekunder och varje station ger max 30p.

10 år

60p

31 år

1p

41 år

11p

51 år

26p

11 år

52p

32 år

2p

42 år

12p

52 år

28p

12 år

44p

33 år

3p

43 år

14p

53 år

30p

13 år

37p

34 år

4p

44 år

15p

54 år

32p

14 år

31p

35 år

5p

45 år

17p

55 år

35p

15 år

25p

36 år

6p

46 år

18p

56 år

38p

16 år

19p

37 år

7p

47 år

20p

57 år

41p

17 år

13p

38 år

8p

48 år

21p

58 år

44p

18 år

7p

39 år

9p

49 år

23p

59 år

47p

19 år

2p

40 år

10p

50 år

24p

60 år

50p

 

 

 

AVGIFTER Ungdomar upp till och med 18 år 40 kr, övriga 70 kr

insättes i samband med anmälan på :

ÅKES POÄNGTERRÄNG's postgiro 47 44 67-8

 

ANMÄLAN Med födelseår och önskad starttid (1000-1230) så lottar vi in er i närheten av denna.

skall vara oss tillhanda senast fredagen den 30 oktober under adress:

Trollhättans SOK, Skidstugan, 461 58 Trollhättan

 

EFTERANMÄLAN Mottages från lördagen den 31 oktober fram till första start mot tillägg på 30 kr.

 

STARTLISTA Finns uppsatt vid Skidstugan från 5 november och då kan varje klubb hämta sitt klubbutdrag.

Till de som med anmälan bifogar ett frankerat kuvert eller ett faxnummer sänder vi utdraget.

 

PRISER Stort prisbord för de bästa, även ett stort antal utlottade priser !!!

TYBRING-GJEDDE AB , JYSK BÄDDLAGER , LINDHES FOTO EXPERT ,

TORPAHALLEN VBG , ÅHLENS , AKAB , SAAB-ANA , SJÖGRENS JÄRN ,

VOLVO AERO , FÖRENINGS-SPARBANKEN , LEISSNER DATA AB ,

TRESTADS SVETS AB , SPORTEX , STJÄRNKLÄDER AB , FOLKSAM .

 
JUBILEUM Vi jubilerar ( tävlingen har kommit upp i oldboysklassen ) med att alla får en minnessak.

LAGTÄVLING Laget består av de 3 av klubbens deltagare som uppnått flest poäng, varav minst en är dam. Det lag som först erhåller 3 inteckningar kommer att få behålla "HALVANS LAGPRIS".

 

UPPLYSNINGAR Skidstugan tel 0520-429040, Åke Johansson tel 0520-18528
Inbjudan, startlista och resultatlista kommer även att finnas på TSOK:s hemsida på internet - www.tsok.se

 

VÄLKOMMEN TILL TRESTADS INTRESSANTASTE TÄVLING,

SOM PASSAR ALLA KATEGORIER AV IDROTTSUTÖVARE,

MOTIONÄRER OCH ELITLÖPARE I ALLA ÅLDRAR.