TROLLHÄTTANS SOK  OCH  TROLLHÄTTANS IF

INBJUDER   TILL   43:e

ÅKE´s  POÄNGTERRÄNG

SÖNDAGEN DEN 12 NOVEMBER 2006

 

PLATS

Skidstugan, Strömslund, Trollhättan.                        

FÖRSTA START

kl 10.00.                                                                 

BANAN

7800 m i hårt kuperad terräng och innehåller 5 st stationer.
Fotbollsparkning, bedömning , varpa-, pil- och stövelkastning.

KLASSINDELNING

Endast en klass (299 startande 2005) + en lagtävling.
Information om lagtävlingen och bonussystemet för äldre och yngre på andra sidan.

ANMÄLAN

Senast fredagen den 3 november via mail till: poangterrangen@telia.com

Ange födelseår och önskad starttid (1000-1200) så lottar vi in er i närheten av denna.
Alternativt via brev till
Trollhättans SOK, Skidstugan, 461 58 Trollhättan

AVGIFTER

Ungdomar upp till och med 18 år 50 kr, övriga 100 kr insättes i samband
med anmälan på :  ÅKES POÄNGTERRÄNG's postgiro  47 44 67-8

EFTERANMÄLAN

Mottages från lördagen den 4 november fram till första start mot tillägg på 50%.

STARTLISTA och
RESULTATLISTA

Startlista (även klubbvis) och resultatlista (även klubbvis) kommer att finnas på  TSOK:s  hemsida på internet :   www.tsok.se
Övriga hänvisar vi till den startlista som kommer att sättas upp vid Skidstugan från 11 nov och resultatlistan i TT/LEP 13 nov.

PRISER

Utlottning av priser bland de startande (TÅRTOR och en CYKEL)
Dessutom ett stort prisbord som vi tackar våra sponsorer för:

 

         VOLVO AERO                                  SWEDBANK                                    COOP FORUM

         KLOCKMÄSTER                               FOLKSAM                                  BT SVENSKA AB

         RITZ KONDITORI                             SAAB-ANA                           STJÄRNKLÄDER AB

         LEISSNER DATA AB                         SPORTEX                   LINDHES FOTO EXPERT

         TRESTADS LASER AB                         COOR                INTEGRA ENGINEERING AB

TÄVLINGSLEDNING

          Patrik Svantesson          tel 0520-480778                      Gunnar Johansson         tel 0520-37002

UPPLYSNINGAR

                    Skidstugan          tel 0520-429040                           Åke Johansson         tel 0520-18528

VÄLKOMMEN TILL TÄVLINGEN SOM PASSAR ALLA KATEGORIER AV IDROTTSUTÖVARE


ÅKE´s  POÄNGTERRÄNG

SÖNDAGEN DEN 12 NOVEMBER 2006                                                                                 HÄRMED ANMÄLES


 

BONUSSYSTEM

Äldre och yngre deltagare får bonus beroende av åldern.

Varje poäng är värd 10 sekunder vid tid under 49 minuter,

20 sek vid tid över 69 min och däremellan 15 sek.

Varje station ger max 30p

 

Tabellen nedan visar åldersbonus

             H     D

10 år   75p  95p

11 år   66p  90p

12 år   57p  85p

13 år   48p  80p

14 år   40p  75p

15 år   32p  70p

16 år   25p  65p

17 år   18p  60p

18 år   12p  55p

19 år     6p  50p

20 år     0p  45p

21 år     0p  46p

22 år     0p  47p

23 år     0p  48p

24 år     0p  49p

             H     D

25 år     0p  50p

26 år     0p  51p

27 år     0p  52p

28 år     0p  53p

29 år     0p  54p

30 år     0p  55p

31 år     1p  57p

32 år     2p  59p

33 år     3p  61p

34 år     4p  63p

35 år     5p  65p

36 år     6p  67p

37 år     7p  69p

38 år     8p  71p

39 år     9p  73p

             H     D

40 år   10p  75p

41 år   11p  76p

42 år   13p  78p

43 år   15p  80p

44 år   16p  81p

45 år   18p  83p

46 år   19p  84p

47 år   21p  86p

48 år   22p  87p

49 år   24p  89p

50 år   25p  90p

51 år   27p  92p

52 år   29p  94p

53 år   31p  96p

54 år   33p  98p

             H     D

55 år   35p  100p

56 år   38p  103p

57 år   41p  106p

58 år   44p  109p

59 år   47p  112p

60 år   50p  115p

61 år   53p  118p

62 år   56p  121p

63 år   59p  124p

64 år   62p  127p

65 år   65p  130p

66 år   68p  133p

67 år   71p  136p

68 år   74p  139p

69 år   77p  142p

Vid högre ålder än 60 år ökar bonusen med 3p för varje år.

 

LAGTÄVLING    

Laget sätts samman av de 3 av klubbens deltagare som uppnått flest poäng (varav minst en ska vara dam)

Lagen tävlar om  "HALVANS SUPER-PINS"  , ett vandringspris som startade sin vandring 1999. Det lag som först erhåller 3 inteckningar kommer att få behålla det.

 

Som vanligt sker allt

deltagande på egen riskKLUBB  :

 

 

 

 

KONTAKTPERSON  :

 

 

 

 

ADRESS  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tsok.se  kommer både                                                                                  *  De löpare som anger

startlista (även klubbvis) och                                                                                   starttid (1000-1200) lottas

resultatlista (även klubbvis) att finnas.                                                              in i närheten av denna tid.

 

NAMN                                                                  FÖDELSEÅR        STARTTID*

                                             19                          

                                             19                          

                                             19                          

                                             19                          

                                             19                          

                                             19                          

                                             19                          

                                             19                          

                                             19                          

                                             19                          

 

                                         ANMÄLAN SKA VARA OSS

                                                   TILLHANDA SENAST

                                         3 NOVEMBER UNDER ADRESS :

poangterrangen@telia.com

eller

TROLLHÄTTANS SOK

Skidstugan

461 58 Trollhättan

 

TROLLHÄTTANS SOK        OCH        TROLLHÄTTANS IF