Eftertankar Vikingaträffen datasekretariat Paradisskolan 04-04-12.

Elitserien kördes som egen tävling med OLA som datasystem, se annat dokument.

Datasystem: PIT med access som databas och ett C++-program på klienterna. Detta program (pit.exe) snurrade oxå på servern för automatisk utskift av tavelresultat.
Server: Compaq E500 600Mhz med inbyggt nätverk, ca 5 år gammal, operatör: Rikard

Klient1: Dell Lattitude ca 150Mhz med docka som innehöll nätverk (Hades) fick startas om en gång, operatör: Britta.

Klient2: Dell Lattitude CP 233Mhz med PCI-nätverkskort med adapter (Zeus), operatör: Håkan.

Klient3: Dell Lattitude CP 233Mhz med PCI-nätverkskort med adapter (Hera), operatör: Henrik.

Klient4: Dell Lattitude CP 233Mhz med docka med nätverk (tsok2). Stoppade med win-fel "spoolerfel". Startades om ett par ggr men samma fel dök upp igen. Efter tre omstarter gavs denna dator upp, operatör: Ulla.

Skrivare: HP4000 laser funkade bra så länge som rätt papper användes. I slutet av tävlingen användes papper som legat i husvagnen över vintern och då krånglade skrivaren. Tobias skötte sortering av utskrifterna.

De fem datorerna + skrivaren var uppställda i en modifierad husvagn som funkade bra. Dock var det lite trångt för benen för operatörerna. Till varje klient var kopplad en 250-enhet och en platt bildskärm som var vänd så att den som stämplade in kunde se sin plac, tid och ledarens namn o tid.

Sekretariatsarbetet kännetecknades av flera problem:
1. Alldeles för många löpare som måste hanteras vid brickavläsningen - hela 224 st av 1460 avläsningar - vilket till övervägande del berodde på att så gott som samtliga med tidsstart vid start 3 nollade en minut för sent. Man skulle kunna tänka sig att datorklockorna gått fel men det bedöms som osannolikt eftersom de kollades efteråt och att de stämde mot start 2. Se bilaga 3.

2. Vissa brickor gick inte att läsa in beroende på att det stod registrerat fel bricknr på löparen - oftast SI-nr:et. Detta tillsamans med ett programfel gjorde att dessa löpare - 27st - inte fick några sträcktider.

3. Omotiverade sekundavvikelser mellan olika löpare, i något påvisat fall upp till 11 sek. Se oxå bilaga 2. Följande förklaringar kan vara möjliga:

a) Klockorna gick olika på de olika inläsningsdatorerna. Detta bedömms som osannolikt, se vidare bilaga 1 i slutet av detta dokument.

b) Om man haft en gammal bricka kan man ha fått stopp på brickan genom att komma nära en avläsningsenhet (250-enhet) utan att datorn tagit emot avläsningen. När man senare fått läst av brickan kommer denna tid som gått sedan brickans klocka stannat att läggas till totaltiden och hamna på första sträckan. Dettta fenomen bedöms som sannolikare än fall a).i Med anledning av denna risk måste man fästa stor vikt vid avläsningsrutinen av en gammal bricka. Enligt uppgift är detta omgjort på de nya brickorna som INTE stoppar när de påträffar en 250-enhet utan skickar bara in aktuell tid.

c) Fel i dataprogrammet som inte skriver ner rätt avläsningstidpunkt i databasen. Har studerat koden och det finns en felprogrammering här. Man ska det första man gör hämta tidpunkten vid brickinläsningen. Detta görs först när avläsningen skrivs till databasen och det är en del nätaccesser innan dess. Och vid långa stopp i framförallt nätverket kan det förorsaka fel. Har svårt att bedömma hur stora väntetider kan det bli i nätet men det är onekligen en felkälla. De flesta brickor var nya.


Med anledning av alla dessa tre fall övervägs om det trots allt inte är säkrare med stämpelstart när det gäller emit. Trots nackdelen med att varje löpare har sin egen klocka (bricka), att speakern inte vet säkert när löparen startade och därför måste ge prelimnär tid om man inte har on-line-avläsning på mållinjen (som elitsrien hade). En annan nackdel med stämpelstart är att startförfarandet blir mer komplicerat eftersom man nog bör ha en starter dvs en person som säger "Lägg på brickan, klara färdiga gå !" som man gör i Norge.

4. När tävlingen var klar fanns ca 15 orapporterade löpare.

5. Operatörerna hann precis undan med de öppna klasserna innan rushen började. Vi hade inte klarat många fler öppna.

6. Ett problem med displaybrickor som hyrbrickor i öppna-, motion- och u-klasser är att bricknr inte finns skrivet på brickan. Man måste trycka på knappen för att få fram bricknr:et på displayen. Dessutom fick man inte ens då fram bricknr:et eftersom de fortsatte att gå. Åtminstone till dessa klasser bör man ha brickor med nr på utsidan dvs typ2 eller typ3 med påskrivan bricknr. Dessutom är typ3-brickornas nr sexsiffriga och typ2 femsiffriga vilket oxå talar för typ2-brckor.

7. En Ö10-löpare hade en märkligt bra tid till första kontrollen. Det visade sig att denna löpare blivit inregistrerad i målet eftersom han hade saknats. Och då hade programmet tolkat att han hade statat med tidsstart dvs ej stämpelstart som alla öppna hade gjort. Av den anledningen räknade man fram en starttid som den jämna minuten 60-120 sek senare vilket gjorde att han fick så mycket för kort tid dels på första sträckan och dels på totaltiden. Man skulle behöva ange tidsstart eller stämpelstart i dialogen för inmatning av nya löpare. Alternativt ha någon markering på varje klass. Nu avgörs om det är tids- eller stämpelstart genom starttiden. Starttid=0 stämpelstart annars tidsstart.

8. Det går inte att registrera klassnamn med 5 tecken (tex H21E2) i D-inmatningen.

9. Skönhetsfläckar i resultatlistorna: löpare på samma tid får olika placering. Inskoln får tid o plac i klubb+faktura.

98 Statistik över de senaste Vikingaträffarna:

             antal-anm Ord-anm efteranm öppna  Felst Utg Ej-start
970331 Öresjö  Blåsigt +8  1400           193   73 66  125
980413 Stenshult 10-30cmSnö Inställt 1300                 elit
990405 Stenshult Blåsigt+5  1225  ca990  ca100  ca140   58  9  132 elit
000424 Stenshult Regn+10    967   787   79   103   10 34  118
010416 NÄL    +8 lungt   993   770   93   130   26 32  110
020401 NÄL    +12lungt   1311  1042   96   173   32 45  128
030421 Väne-Ryr +18 Sol   1222   861   111   250   21 51  78 elit
040412 Paradissk +14 Sol   1776  1387   118   265   37 20  115 elit
050328 Skidstugan+12 Växl   1374   823   296   255   ?  ?  89 Fjärås ställde in
Under rubriken öppna klasser är även inskolning med och talet visar antalet som anmälde sig på tävlingsdagen.
Det kan vara någon skillnad mellan definitionen av "Felst" och "Utgått" på tävlingarna. För 1999 och framåt har programmet räknat som "Felst" en löpare som saknar högst en kod och resten icke-godkända som "Utgått".


99 Ett problem är alltid de felidentifierade. Följande fel fanns i systemet med jämförelse med tidigare Vikingaträffar:
      
          2000 2001 2002 2003 2004
För tidig nollning 12  23  18  16  12
För sen nollning     43  20  5 109
För sen start    4  19  19  6  6
Sprungit fel bana  5  9  8  14  40

Totalt       21  94  65  41 167
Alldeles för många som måste hanteras i målet: hela 167 löpare. Det var en startklocka som strejkade vid start 3 som troligen vållade merparten av problemen.

Per Ivarsson data-ansvarig
********************************************************************************
Bilaga 1: Datorklockorna på Vikingaträffen

Svensk tid enl text-tv SVT hämtade kl 23 kvällen före tävlingen till Casioklocka.

Servern startades först och synkades tvälingsmorgonen mot Casioklocka.
Klienterna synkades tävlingsmorgonen ca kl 9 mot servern med hjälp av nettime som låg i autostart.
Gäller alla utom tsok2 som synkningen inte funkade på utan denna ställdes manuellt.

Tid efter:         24tim 100tim                                  
Armbandsur Casio:     +1 sek  +4
Compaq E500:        6 sek  -33 Server nästan ingen inläsning av brickor
Dell Lattitude CP Zeus:	 +1 sek  +12	användes mycket för inläsning
Dell Lattitude CP Hera:  -1 sek  +17	användes mycket för inläsning
Dell Lattitude CP tsok2: -2 sek  -10	lade av tidigt och startades om två ggr men togs ur bruk, användes lite till inläsn
Dell Lattitude Äldr Hades:+1 sek  +8	lade av en gång och startades om användes i viss mån för inläsning.

***********************************************************************************
Bilaga 2: Analys av tidfel Vikingaträffen.

1701 Ingemar W  H55  start 11.45 
Nolltidp=x

Enl programmet e-control.
Bricknr: 303216
Målgång 175:	m=x+44.09
Avläsn 250:	a=m+8.26.15 dvs över 8 timmar senare !


Databasen vik04.mdb:
Två poster i brickinl.

Avläsn-tidp 1:	a1=44881 sek= 12:28.01
Tid 175-250 1:	s1=46 sek
måltidpunkt 1:	a1 - s1 = 12.27.15
Tid 1:		42.15

Avläsn-tidp 2:	a2=44949 sek =12.29.09
Tid 175-250 2:	s2=107 sek
måltidpunkt 2:	a2 - s2 = 12.27.22
Tid 2:		42.22


Målgång 175:	m1=m2=x+2649 sek = x + 44.09

Nolltidpunkt 1:	a1 - s1 - m1 = 11.43.06
Nolltidpunkt 2:	a2 - s2 - m2 = 11.43.13Troligen Stellan Holmstrand H55 start 11.57 = 43020 sek efter midnatt
Tre avläsningar på bricka 308328
Måltidpunkt=x+1902 sek
1. a1=44861        1944          ger nolltidp x=44861-1944=42917=11.55.17
2. a2=44882 21 sek efter 1959 dvs 15 sek efter ger nolltidp x=44882-1959=42923=11.55.23
3. a3=45006 124 sek efter 2081 dvs 121 sek efter ger nolltidp x=45006-2081=42925=11.55.25

Tiden=avläsn-tidpunkt - starttidpunkt - tid-mellan-mål-o-avläsn
Tid1= 44861 - 43020 - 42 = 1799 = 29.59
Tid2= 44882 - 43020 - 57 = 1805 = 30.05
Tid3= 45006 - 43020 - 179 = 1807 = 30.07 

Mycket intressant och oroande, tre avläsningar och tre tider !
Det kan ha varit tre datorer inblandade i detta och då kan de ha gått olika.
Men när klockorna i datorerna kollades ett dygn efter var inte avvikelserna så stora.


***********************************************************************************
Bilaga 3: För sen resp tidig nollning på start 3.

Nolltidpunkt=N

Tex H10 Erik Alpsten start 10.48 "För tidig nollning"
Avläsntidpunkt-250 =N+1816
Avläsntidpunk enl brickan=40635
Dvs nolltidpunkt N = 40635 - 1816 = 10.46.59 
Erik borde ha nollat mellan 10.45.45 -- 10.46.45
Felutskriften är fel, borde ha stått: "För sen nollning med 14 sek"

Gustav Stenberg OK Skogshj med start 11.29 "För sen nollning  0.59"
Avläsntidpunkt-250 = N + 2579
Avläsntidpunk enl brickan=43860
Dvs nolltidpunkt N = 43860 - 2579 = 11.28.01 
Gustav borde ha nollat mellan 11.26.45 -- 11.27.45

Isak Krantz IK Gandvik med start 10.25 "För sen nollning  0.47"
Avläsntidpunkt-250 = N + 2494
Avläsntidpunk enl brickan=39947
Dvs nolltidpunkt N = 39947 - 2494 = 10.24.13 
Isak borde ha nollat mellan 11.22.45 -- 11.23.45

Koll av en person "För sen nollning  0.47" på start 3
Johanna Alfredsson med start 10.28
Avläsntidpunkt-250 = N + 
Avläsntidpunk enl brickan= 40032
Dvs nolltidpunkt N = 40032 - 2407 = 10.27.05 
Borde ha nollat 10.25.45 -- 10.26.45

Koll av en person UTAN felutskrift på start 2
Robert Jessen FIK med start 11.46
Avläsntidpunkt-250 = N + 
Avläsntidpunk enl brickan=44247
Dvs nolltidpunkt N = 44247 - 1987 = 11.44.20 
Korrekt nollat.

En systematisk nollning på sista minuten har skett genomgående av ALLA löpare
vid start 3 eller så har startklockan gått en minut fel. Eftersom nästan
ingen start-2-löpare fått fel är det MYCKET osannolikt att målklockan (datorklockorna)
gått fel.