Eftertankar om Emit på Vikingaträffen 03-04-21.
03-04-21:23.00
03-04-22:7.00
03-04-23:8.00
03-05-06:22.00


1. Statistik över de senaste Vikingaträffarna:

             antal-anm Ord-anm efteranm öppna  Felst Utg Ej-start
970331 Öresjö  Blåsigt +8  1400           193   73 66  125
980413 Stenshult 10-30cmSnö Inställt 1300 
990405 Stenshult Blåsigt+5  1225  ca990  ca100  ca140   58  9  132 elit
000424 Stenshult Regn+10    967   787   79   103   10 34  118
010416 NÄL    +8 lungt   993   770   93   130   26 32  110
020401 NÄL    +12lungt   1311  1042   96   173   32 45  128
030421 Väne-Ryr +18 Sol   1222   861   111   250   21 51  78 elit
Under rubriken öppna klasser är även inskolning med och talet visar antalet som anmälde sig på tävlingsdagen.
Det kan vara någon skillnad mellan definitionen av "Felst" och "Utgått" på tävlingarna. För 1999 och framåt har programmet räknat som "Felst" en löpare som saknar högst en kod och resten icke-godkända som "Utgått".

2. Ett problem är alltid de felidentifierade. Följande fel fanns i systemet med jämförelse med tidigare Vikingaträffar:
          2000 2001 2002 2003
För tidig nollning 12  23  18  16
För sen nollning     43  20  5
För sen start    4  19  19  6
Sprungit fel bana  5  9  8  14

Totalt       21  94  65  41
Siffrorna ovan tyder på att starterna skötte sig bra. Motion hade oxå valfria starttider i år. Dock hade föranmälda öppna (3 st) och föranmälda inskolning fasta starttider. Detta var inte bra utan till nästa år skall ALLA öppna och inskolning ha tilldelade brickor och fri starttid.

Väntetider i mål Trollhättans SOK klassisk 030421 vid Väne-Ryr  2003-04-27 17:13

Väntan i 0 - 60 sek:   269 löpare
Väntan i 60 - 120 sek:  423 löpare
Väntan i 120 - 180 sek:  214 löpare
Väntan i 180 - 240 sek:  174 löpare
Väntan i 240 - 300 sek:  49 löpare
Väntan i 300 - 360 sek:   2 löpare
Väntan i 360 - 420 sek:   1 löpare
Väntan i 420 - 480 sek:   1 löpare
Väntan i 960 - 1020 sek:  1 löpare

Till ett annat år bör vi nog förlänga tävlingen med en halvtimma och nästan 
inte ha några ordinarie startande först halvtimman. 
Se antal starter resp antal i mål per minut.

3. Sammantaget upplevdes arbetet i mål/sekretariat som stressigt. Kötiden till inläsningen var uppe i ca 4 min. Nu skötte två man arbetet med instämplingen plus de två i husvagnen. Man bör nog vara två personer vid varje instämpling där den första tar ifrån löparen brickan och lappen och lämnar till den andra som läser in. INGEN möjlighet skall finnas för en löpare att slänga en oinläst brick i lådan med inlästa. Detta hände minst två ggr.
En ytterligare sak som sinkade instämplingen var att det var svårt att läsa av de stora bildskärmarna pga solljus och för dålig kontrast.
När tävlingen var slut hade vi ca 10 personer som vi hade problem med. Totalt 13 löpare fick inga sträcktider. Det är för många. Mycket få av dessa härrör från icke-fungerande brickor utan övervägande antalet av dessa 13 är handhavande-fel.
Alltnog var sträcktiderna ute kl 15.30 inkl winsplit, faktura-klubb-utdrag, egna hemsidor samt mail till alla tidningar med lokalresultat.

4. Pressresultaten i html-format dög inte för TT/ELA utan en specialfil som liknade Främmestads resultatfil (á la Steven Hail) fixades till och var klar kl 20.00 (se program press3.py). Det är nog läge att köra detta program i stället för press2.py som framställer html-filer som tydligen tidningarna har problem med. Vilket iofs är dåligt av tidningarna.
Troligen skall BÅDE html-fil och txt-fil bildas och läggas i press-katalogen för tidningara att hämta. Se oxå mailprogram ldautv!/usr/acct/pi/h/ol/vik03/mail0.py.

5. Vi hade tre datorer i ett trådbundet nät och dessa funkade oklanderligt. Skrivaren ville inte en gång och något fel på papper och dylikt stod inte att finna. Men efter en omstart (strömsladden drogr ur) kom den igång igen. Men detta upplevdes som MYCKET svettigt eftersom omstarten tar nära 5 minuter. Det trådlösa nätet på tre datorer gick INTE bra. Noden fick startas om ett antal gånger och efter en omstart (strömmsladden drogs ur) gick det igen.

Per Ivarsson data-ansvarig
********************************************************************************
Klagomurens ansvarige Lars Johansson:s synpunkter:
Lite reflektioner runt Klagomuren på VIkingaträffen 2003.

Bara en enda bricka var död och det var en privat bricka med för mig okänd ålder. Med andra ord fungerade emit hårdvaran helt klanderfritt
Rutinerna runt brickavläsningen borde omarbetas så att man med säkerhet har "överkapacitet" för inläsningen till datorerna. Hur många avläsningsenheter fungerer att ansluta till datanätverket?

Rutiner borde skapas så de som kommer upp på skärmen med någon felaktighet med säkerhet behåller sin bricka och backup lapp och går vidare till klagomuren.

De som hade med sig både bricka och backup lapp till klagomuren var oftast inge problem att påvisa var de hade gjort fel eller hur vi skulle rätta till vårt misstag i målet/sekretariatet. Övriga är mycket svåra att hjälpa pga att vi inte har någon möjlighet att spåra brickan eller backupplappen under själva tävlingen. Spårningen av Backupplappen borde kunna göras betydligt enklare om man satte tid på alla "backuplappshögar under vilken tid de samlades in. (eller t.o.m. gjorde ett system med ett fack för varje klass där backuplapparna sorteras in klassvis. Detta skall givetvis inte göras av personalen som läser in brickorna utan av en annan person)

Om man sedan hade paginerat alla lappar och på något sätt får in en måltid på varje pagineringsnummer (som går att plocka ut via datorn) kan man utan allt för stort besvär få fram de tider som av någon anledning inte blivit rätt registrerade / inlästa i datorn vid det första tillfället.

Några löpare som först blivit godkända på skärmen kom sedan av någon anledning att bli "överlästa" så att deras tider försvann. Datan som låg på deras brickor blir helt överskriven och går inte att återskapa. Hur skall detta kunna hindras?

Strukturen i själva klagomuren kan göras betydligt bättre med bättre "ordning på papprena" och bättre anteckningar runt alla ärenden som kommer upp. Jag var lite dåligt förberedd med det materialet som jag behövde.

Man måste också kunna ha tillgång till en ändringsstation under själva tävlingen (med en person som kan systemet utan och innan) så att man löpande kan gå in och ändra felaktigheter och kontrollera olika saker som inte stämmer. Nu när detta inte var möjligt kommer endel personer tillbaks både en och två gången och undrar varför de inte kommit upp på resultatet och på så vis blir det fler personer som "klagar" till ingen nytta.

Något som var mycket possitivt var att det var väldigt få som uppsökte klagomuren och detta tyder väl på att de flesta var nöjda och det mesta fungerade som det skulle. (?)

Detta är bara en liten kortfattad och i all hast (och något ostrukturerad) nerskriven tanke runt klagomuren medans tankarna finns färskt i minnet.

********************************************************************************


Målansvarige Stefan Johansson:s synpynkter:
Kalken börjar sätta till (I huvudet men efter denna tävling även på övriga kroppen) så det är lika bra jag skriver några rader direkt om reflexioner från Vikingaträffen.

1. Det kom för många löpare samtidigt i mål. Är det fri starttid i Öppen och motion som gör detta? Går det att göra något i lottningen på övriga klasser?
2. Målfålla - sekriteriat måste få bättre genomflytt av löpare. Paginering, utstämpling, klagomur, o.s.v. kan vara lämpligt att titta på. Hjälper temporärt med längre målfålla men inte önskvärt.
3. Bra idé med husvagn som sekriteriat. Med den löparbelastningen vi hade måste vi antingen effektivicera flödet eller styra så att löparna kommer mer glest.
4. Paginering. Färgen kletade sig på lapparna. Fel på färg eller lappar? Nu var det ändå torrt!!
5. Synkronisering mellan tidtagning och paginering nästan omöjlig att få och fungera. Slopa tidtagning och paginering.
6. Vi borde haft bättre koll på att alla återlämnade hyrbrickor.
7. Man skulle kunna få sin sträcktider utkörda. Efterfrågas av många trots att det står på resultatlistan. Måste placeras innan återlämning av hyrbricka.