Eftertankar om Emit på Vikingaträffen 02-04-01. 02-04-04:23.45

0. Hårdvaran från Emit fungerade mycket bra. Möjligen var det någon enstaka bricka som inte gick att läsa. Löparna använde huvudsakligen de nya displaybrickorna.

1. Dataarbetet löpte i stort bra. Ca tio löpare blev fel och fick inte korrekta tider/sträcktider. Det är i och för sig tio för många men ändå ett relativt gottt resultat. Ca 1200 fick rätt tid. Ett speciellt omnämnande kräver de som jobbade med datorerna som skötte sig mycket bra.
Huvudinläsningen skedde på servern som oxå hade nätverksnoden och skrivaren kopplad till sig. Servern stod alltså i genomgångstältet som hade gasolvärmare och två andra datorere som kunde användas för inläsning. Ca 10 m därifrån i målvagnen fanns ytterligare två datorere som användes till inknappning av öppna klasser och ej-start. Ett trådlöst nät användes.

2. Ett problem är alltid de felidentifierade. Följande fel fanns i systemet med jämförelse med tidigare Vikingaträffar:

          2000  2001  2002
För tidig nollning 12 st  23 st 18 st
För sen nollning      43 st 20 st
För sen start    4   19 st 19 st
Sprungit fel bana  5 st  9 st  8 st
Siffrorna ovan tyder på att starterna skötte sig bra. En bidaragande orsak till sen/tidig nollning är de öppna klasserna speciellt inskolning som inte är motiverade att hantera detta. Ett försök med att starta med brickan gjordes i Ö9 vilket funkade bra. Detta bör utökas till ALLA öppna klasser inkl inskolning till nästa gång. Man bör då ha helt egna banor för de öppna klasserna.

2. En skrivare (HP4000 postrummet) började visa "Gör underhåll" på sin display och den funkade som vi trodde sämre. En ny skrivare (HP4+ 2:vån) inhämtades och den skötte sig bättre.

3. Ett programfel i samband med inmatning av öppna klasser verkade mycket allvarligt. En messagebox dök upp med engelsk text i stil med "Too big integer" dök upp. Efter mycket prövande kom vi på att det räckte med att göra escape och sedan "D" igen och start dialogen så försvann felet.

4. På resultattavlan saknades placering 17 i H50. Inget allvarligt fel men en liten skönhetsfläck.


5. Följande bör förenklas i datasystemet: Möjlighet att byta klass dvs ändra till efteranmäld på ny starttid. Nu nekades några att byta klass på tävlingsdagen.
Vidare måste man kunna betälla ut en tavelutskrift av en viss klass. Som det är nu är det omständigt, man måste leta reda på ledaren och ändra till ej-utskiven på denna.


6. Statistik över de senaste Vikingaträffarna:
             antal-anm Ord-anm efteranm öppna  Felst Utg Ej-start
970331 Öresjö  Blåsigt +8  1400           193   73 66  125
980413 Stenshult 10-30cmSnö Inställt 1300 
990405 Stenshult Blåsigt+5  1225  ca990  ca100  ca140   58  9  132 elit
000424 Stenshult Regn+10    967   787   79   103   10 34  118
010416 NÄL    +8 lungt   993   770   93   130   26 32  110
020401 NÄL    +12lungt   1311  1042   96   173   32 45  128
Under rubriken öppna klasser är även inskolning med och talet visar antalet som anmälde sig på tävlingsdagen.
Det kan vara någon skillnad mellan definitionen av "Felst" och "Utgått" på tävlingarna. För 1999 och framåt har programmet räknat som "Felst" en löpare som saknar högst en kod och resten icke-godkända som "Utgått".

Per Ivarsson data-ansvarig