Anteckningar från utvärderingsmöte Vikingaträffen år 2001

 

Plats och tid:      Skidstugan,   2000-05-10   kl. 19.00

Närvarande: 

 

Tävlingsledaren hälsade alla välkomna och hoppades på att i år skall vi få bra och felfri Vikingaträff. Därefter gicks huvudfunktionärsområde för huvudfunktionärsområde igenom med följande kommentarer:

 

 

Tävlingsledare;  Johan F:

Det förekom en del strul innan tävlingsdagen. Ett antal anmälningar som strulade. Klasser som togs bort mm.

 

Tävlingssekreterare,   Inger C:

·         många var sent ute med beställning av material

·         jobbigt med dubbla system, manuellt och EMIT

·         För efteranmälda tilldelar OAS starttider automatiskt – kan inte användas eftersom kravet är att ingen löpare får starta på samma bana samma minut

Kom i tid med era beställningar av material till kansliet.

 

Banläggare;  Leif J:

 

Markkontakter;  Lars J:

 

* Hastighetssänkningen på Vänersborgsvägen hade inte så bra effekt. Eftersom skyltarna vi ställde dit satt på vanliga trafikskylts stolpar var det många som inte såg dessa (skulle jag tro). Om det blir aktuellt att sänka farten någon mer gång så tror jag att man skall försöka få tag på sådana som sitter på någonsorts kona eller liknande och ev även kompletera med en tilläggs skylt som t.ex. "Löpare på vägen" så att folk verkligen lägger märke till att det är något på gång.

 

* Förbättra snitslingen: Jag hörde flera som hade åsikter om att vi hade dåligt snitslat både till start och till t.ex duschen. Snitslarna skall om möjligt inte hängas på lyktstolpar eftersom de då ofta blir dolda av stolpen utan häng dem gärna ute på någon gren eller liknande så att de har möjligheten att röra sig lite i vinden. Sätt dem tätt i korsarna och så fort det är tveksamheter. Man kan kanske kompletera med lite fler skyltar på/vid utgången från TC åt vilket håll man skall ge sig av till t.ex. start.

 

* Kallt vatten i duscharna: Man kanske skall se över möjligheten att byta system för uppvärmning av vatten till duscharna. Det kanske går att få tag på redan uppvärmt vatten som man kan köra dit i tank? Detta system käns mindre sårbart så använder man det så skulle man aldrig behöva drabbas av att duschvattnet blir kallt om man bara kör dit tillräcklig mängd vatten.

 

* Om stämplingssystemet fungerade bra eller inte har jag ingen åsikt om men en diskussion om hur vi skall göra i framtiden är nog inte fel att ta upp.

 

Detta var de punkter som jag kommit på nu. Det finns säkert fler saker man skulle kunna förbättra men istort gick väl tävlingen bra.

 

Start;  Lasse E:

 

Kartor räckte inte till åt alla beroende för många startande i Öppna klasser fick rita in nya på plats.

 

Mål; Stefan J:

 

Bör ha manuell tidtagning som back-up oberoende av vilket system som används

 

Bör sortera backupplappar i klassordning

 

Insamlingen av brickor kan vara bättre

 

 

TC-chef;  Johan C:

Kan Minska antalet Tält genom samordning/ dela tälten.

 

Klagomuren placering på TC bör tänkas ut bättre till nästa år.

 

Det känns som det blir fler fel med EMIT för varje arrangemang, Dags att byta till SI?

 

Sekretariat;  Börje G:

samordna sekretariat, OAS, data, öppna klasser, tävlingskassör under en ansvarig; kan då lättare samordna personalen, flytta till var de behövs

 

borde ha en färdig rutin för att kontrollera piggarna på back-up lapparna då kontrollenheter i skogen lägger av. Kollade bara ett begränsat antal löpare nu – de som kom upp som felstämplade och gick till Marie i klagomuren innan kontrollen togs bort i datorn.

 

Bör sortera backupplappar i klassordning

 

Insamlingen av brickor kan vara bättre, Bricklämning vid avläsning utom de som är felstämplade lämning efter kontroll av brickan.

 

Bättre klar läggande till varje löpare om deras tid samt om de är godkända.

 

 

Klassen klar Gunnar J:

 

Brickutdelning Bengt N:

 

Transporter Jerker N:

Parkering;  Ulf N:

·         bra med två P-platser så att det går att fördela bilarna

·         450 bilar parkerades (inklusive funktionärsbilarna)

·         pengarna lades i en bössa vid utgången från parkeringen – fungerade bra men det bör skrivas in i PM att man ska göra det

 

 

El;  Jörgen H:

Jordsäkrar nästa år

 

Dusch;  Anders B:

duschvagnen börjar bli dålig, behöver underhållas – kommunen borde fixa detta Hela hjul som rullar hela påskhelgen.

 

Det var dåligt med varmvatten under vissa perioder. Se över om vi kan få varmvatten någonstans

 

Speaker Peter C:

 

Radio/förvarning;  Patrik S:

Fick problem var lovad radioapparater fick inga när det var dags. Löste det med lån av tråd av Främmestad. Samt lån av Radioapparater av Johan F. I övrigt bra

 

jaktradio hade kanske fungerat bättre

 

Vätska Gunnar W:

Inga problem.

Bra med Vätska vid Målplatsen

 

Resultat;  Olof F:

i långa klasser kom bara resultaten ut en gång, fick sätta upp html-listor istället

 

utskrift skedde endast av sid. 1 när ändring i klassen skett – innebar att de som ligger sämre än placering 11 eller 21 ej kommer upp på tavlan med uppdaterad placering

 

 

Viltrapport; Sven K:

Problem med en Älg i området runt Start 2.

Till nästa år skall vi Driva av området söder om NÄL på morgonen med Älghund.

 

Tävlingskassör;  Marie S :

 

Press Håkan S:

Överföringen mellan PIT och OAS fungerade ej  medförde att man inte kunde skicka ut resultat till massmedia; BESVIKELSE!!

Per Ivarsson gjorde ett manuellt urval till TT/LEP/ELA (enda tidning som fick resultat)

 

TT/LEP/ELA på plats och skrev ett bra reportage KUL

 

 

Priser Gösta K:

Mitt förslag till priser vid OL-tävlingar

Som det är nu kan det inte fortsätta. Prisutdelningen har fullständigt tappat sitt värde, förutom i ungdomsklasserna.
Nivån skiftar alltför mycket på prisernas kvalité.
Några arrangörer lägger ner stor möda på "rätt" priser, andra struntar fullständigt i det. Trots samma startavgift.
VOF måste ta sitt ansvar som huvudman för OL-tävlingarna i distiktet.

Jag föreslår i fortsättningen
1. Priser till samtliga i 10-12 klasserna vid varje tävling
2. Priser till de främsta upp till 21-klasserna vid varje tävling
3. Priser/poäng  till de tre första i huvudklasserna från 35 och uppåt.
   Här kan man tillämpa ett poängsystem där 1:a plats ger 10 p, 2:a plats 5 poäng och
   3:e plats 3 poäng.
   Vid årets slut får man pris i fallande skala på det antal poäng man samlat ihop under
   året.
   Priserna skall vara av god allmännyttig kvalité.
   VOF får ansvara för "storinköp". Därmed bättre inköpspriser
   Pris i resp. huvudklass utdelas på VOF:s årsmöte för den gångna säsongen. 

 

Marketenteri;  Inga-Lill K:

 


Barnpassning;  Lena W:

ingen föranmälan gjordes trots att så var önskat i inbjudan

borde vara ett krav på föranmälan i inbjudan samt även motionera om detta till VOF

 

22 barn på 900 startande Jämfört med de sista två åren (14 barn på 800 och 8 barn på 1000)

 

Svårt att beräkna hur många som kommer Ingen lagt märke till anmälan i inbjudan.

 

Var bara funktionärer och en stor del av tiden gick åt att räkna barnen. För barnens bästa är kravet att föranmälan måste ske. Vill inte ha det stora ansvaret som det är att passa andras barn. Man måste vara flera vuxna per barn.

 

 

Öppna klasser;  Lars-Erik K:

kartorna i några klasser tog slut – hade behövt "blanka" kartor + plastfodral för att rita in för hand eller alternativt en färgkopiator och kopiera upp kartor som tagit slut

 

Fungerade bra med att sätta ihop back-up lappen och kontrollbrickan innan tävlingsdagen.

 

Ha kontroll om hur många kartor varje ban har till förfogande samt möjlighet att börja rita nya kartor om de tar slut.

 

Måste ha bättre kontroll om vi säljer  till ungdom eller vuxna för kommande fakturering och tävlingsbeskattning.

 

Knattekampen

Barnen gillar när banan går i terrängen

Barnen gillar att få gå i mål

Banlängden verkade vara lagom

 

För lång starttid 9-12 sista timmen kom bara några stycken. Tiden kom från VOFINFO

 

Ev. lite fler kontroller än 6 st. Enligt några föräldrar vill barnen ha många kontroller.

 

Förra året hade vi ett ”påskträd” efter ca halva banan med klubbor till barnen och påskfjädrar i. Det glömdes bort i år, men någon typ av överraskning med påskanknytning är inte fel.

 

Övrigt: