Anteckningar från utvärderingsmöte Vikingaträffen år 2000

Plats och tid: Skidstugan, 2000-05-03 kl 19.00

Närvarande: Jörgen och Annika Hallén, Börje Gustavsson, Per Ivarsson, Ulf Nyström, Johan Fransson, Anders Bratt, Gunnar och Lena Waern, Leif, Margareta och Lars Johansson, Marie Svedung, Agneta Berlin, Inga-Lill Kristiansson, Håkan Schmidt, Karl-Erik Fransson.

Följande hade lämnat synpunkter via Agneta: Jan-Åke Sörliklev, Robert Enbom, Lars-Erik Kristiansson.

Tävlingsledaren tackade alla funktionärer för ett bra genomfört arrangemang.

Därefter gicks huvudfunktionärsområde för huvudfunktionärsområde igenom med följande kommentarer:

Tävlingsledare; Håkan S:

Tävlingssekreterare, OAS/data; Agneta B:

Banläggare; Leif J:

Markkontakter; Lars J:

TC-chef; Jan-Åke S:

EMIT/data; Per I:

Sekretariat; Börje G:

Parkering; Ulf N:

El; Jörgen H:

Dusch; Anders B:

Radio/förvarning; Robert E:

Resultat; Johan F:

Viltrapport; Karl-Erik F:

Tävlingskassör; Marie S / Agneta B:

Marketenteri; Inga-Lill K:

Barnpassning; Lena W:

Öppna klasser; Lars-Erik K:

 

Övrigt: