POÄNGPRISET 2000

 

Poängpriset tilldelas den löpare som under året erhållit
den högsta summeringen av poängprispoäng.
Summan beräknas på löparens 10 högsta erhållna poängen under året.

 

POÄNG = KLASSPOÄNG * (


1 -

PLACERING .
ANTALET STARTANDE

) + SEGERBONUS

 

 

MERITERANDE TÄVLINGAR :

Samtliga tävlingar i Sverige
Vid flerdagarstävlingar räknas varje dag för sig. 4
Ej knatteknat.

 

Saknade resultat ska meddelas uträkningsansvarige
senast 2 veckor före avslutningen. 7

 

 

SEGERBONUS ( ej direktklass 6)

Vid seger erhålls 1p / 6 sekunder segermarginal i segerbonus

 

ANTAL STARTANDE

Vid gallrad elitklass räknas antalet startande upp med 50%.
Vid DM och GM räknas antalet startande upp med 25%.
Vid övriga mästerskap räknas antalet startande upp med 50%.
Vid övriga tävlingar räknas antalet startande upp med 1st. 3

 

KLASSPOÄNG

Normalt Huvudklass 1000p
Motion/Lätt 600p 1
Direktklass 200p 2

Långklass Långklass 1000p
Huvudklass 800p

Elittävling Elitklass 1000p
Långklass 875p ( vid gallring 925p)
Huvudklass 750p

Mästerskap DM 1075p
GM 1075p
VetSM 1125p
USM 1125p
SM 1150p
VetVM 1200p
WM 1300p
Kvaltävling vid mästerskap betraktas som gallrad elitklass.

 SAKO Huvudklass 600p 2
Lätt 300p 2
Motion/Lätt 600p 2

KNOTAKUT Klassvis 600p 2

INSKOLNING Startat (ej plac) 100p 5


ÄNDRINGAR FRÅN 1999 MARKERADE MED FET STIL

MOTIVERING TILL ÄNDRINGSFÖRSLAGEN

1. Tidigare (800) var skillnaden för liten mellan huvudklass och motionsklass.
2. Alla som deltager i tävling ska få poäng.
3. Detta ger att även den som fullföljer och blir sist får poäng
4. För att få rättvisa mellan flerdagarstävlingar och tävlingspaket med enskilda tävlingar.
5. Inskolning tillåter ledsagare och har ej alltid tidtagning.
6. Direktklass ger ej segerbonus då man egentligen inte vet vad klassen går för.
7. För att prisutdelningen ska kunna genomföras i lugn och ro. Införda resultat finns i Skidstugan,
. så den enskilde löparen kan kontinuerligt kontrollera att alla resultat finns med.