Blad1

DATUM: 25. Nov. 2000
TID: 19.00
PLATS: Skidstugan
MAT: Gott!
DRICKA: JA!
UNDERHÅLLNING: Lek, Live Musik, "Special Guests"
TEMA: Halloween - Alla Helgons Natt!
KLÄDSEL: Hemsk! Kom gärna utklädd;
  Häxa, Spöke etc.
  Pris för bästa utstyrsel!
ANMÄLAN: På listan eller per telefon
  till Inger; 429 040 (Skidstugan)
  Senast den 10. Nov. 2000
PRIS: 125,- /pers.

Uppdaterad 2000-10-21
Av Leissner