Eftertankar om Vikingaträffen 99-04-05.

Det är alltid mycket mycket lättare att vara efterklok vilket inte ska hindra att man är det. Framför allt är det viktigt att dokunmentera alla fel som görs och vara förberedd på hur man löser dem.

Vad som hände och varför.

1. Det nya målprogrammet klarade inte själv av att identifiera löparna trots att det fanns bricknr registrerat på alla föranmälda löpare. Identifiering med bana och starttid fungerade inte heller. Man måste registrera löparnr:et på varje person som kom i mål. Detta visade sig ta alltför lång tid och köer uppstod. I stressen som uppstod släpptes ett antal inläsningar igenom som inte fick löparnr:et registrerat vilket vållade mycket efterarbeta.

2. Ett programfel uppstod vid inläsningen av den sista disketten från OAS-systemet vilket resulterade i att ett antal öppna löpare inte blev registrerade i målsystemet.

3. Starttiden på de öppna löparna registrerades på ett felaktigt sätt i sekretariatet. Detta kom Anders Nilsson på och vi fick rätta både i OAS-systemet och i målsystemet.

4. Kontrollenhet 106 slutade fungera mellan kl 9 och 10 vilket resulterade i att 10 klasser fick felstämplat av datasystemet. Detta vållade långa köer i klagomuren. Kontrollenheten var kollad både söndagen innan, på långfredagen, påskdagen och på morgonen. Vid samtliga dessa fyra tillfällen fungerade den. Detta är ett fel som man nog får leva med när man har med elektronik att göra.

5. Tillsättning av vakansplatserna sköttes felaktigt. Fyra löparna som blev uppflyttade till H21E sprang ändå H21L. Detta orsakade fel i båda datasystemen.


Vad som borde ha gjorts.

1. När man såg att de två registreringdatorerna i målet inte svalde alla inkommande löpare skulle man ha tagit beslutet att samla in brickorna med backuplappar i ordning och sedan registrerat in dem i tur och ordning. Tex buntade med gummiband fem och fem. Då hade man kunnat få manuell backup och framförallt lugnare vid registreringen. Löparna hade också sluppit köa vid målet. Ev hade mankunnat låta löpare med egna brickor köa i målet men då hade man fått släppa den manuella tidskontrollen.
Undertecknad hade dessutom med vanliga tangentbord som kunde ha kopplats in till måldatorerna och därmed snabbat upp registreringen. De bärbara datorerna som användes i målet är svårare att skriva på genom att de dels är mindre och att de dels saknar numeriskt tangentbord.

2. Detta fel resulterade i att ca 15 löpare i öppna klasser inte fanns registrerade i måldatorn när löparen kom i mål vilket gjorde att programmet lade upp dessa med namn i stil med "BRICKNR 12345". Programmet gissade också klass fel, vilket ställde till trassel i andra klasser. Tanken bakom programmet är att man ska gissa på just öppna klasser eftersom det är klart störst chans att det är en öppen som skanar en registerpost. Problemet hade kunnat lösas genom att i efterhand registrera in dessa löpare vilket inte hanns med på grund av alla andra problem.

3. Detta fel klarades av och inga men för tävlingan uppstod. Möjligen var en effekt att det upptog värdefull tid som kunde ha använts till att hitta lösningar på övriga problem.

4. Felet med kontroll 106 kunde ha lösts genom att man ändrat i mallen i datorn. Det var tre banor som berördes och rättningen hade gått på 3 min. Tyvärr fick jag reda på detta alltför sent och var upptagen med annat för att själv kunna komma på det. Felet har dock rättats i efterhand. Ingen hade fått någon stämpel på 106:an och alla som saknade den är godkända. Men om det bland dessa löpare fanns någon som hoppat över just 106:an har han ändå blivit godkänd. Andra felstämplingar på nämnda banor har dock hittats. Fel av denna art klarar man av att lösa genom att man kan kolla backuplappen. Om man hinner...

5. Löparna skulle ha tillfrågats om de verkligen ville byta starttid och springa H21E. Eller är det inte så att löpare på reservlistan på tävlingsdagens morgon skall anmäla intresse av att byta ?


Ouppklarade fel som vi inte vet om ?
Finns det sådana ? Sannolikt men troligen är det inte så många. Följande statistik över Vikingaträffen 1997 och i år talar för att det är så:

     antal anm Felst Utgått Ej-start
  Vik97  1400  73   66   125
  Vik99  1225  58   9   132
Det kan vara någon skillnad mellan definitionen av "Felst" och "Utgått" på de båda tävlingarna. I årets tävling har programmet räknat som "Felst" en löpare som saknar högst en kod och resten icke-godkända som "Utgått".
Det är fler ej-start i år trots att det var färre totalt anmälda. Här KAN dölja sig att några är felbehandlade. Ej-start-lapparna från starterna är kontrollräknade och stämde EXAKT. Att antalet ej-start ökar kan också ligga i tiden - folk har ambitioner men orkar inte leva upp till dem.

Per Ivarsson datansvarig