Eftertankar om Emit på Vikingaträffen 01-04-16.


Preliminära eftertankar. Utredning speciellt om tiderna pågår fortfarande.
1. Info om uttagna deltagarnr för öppna klasser gick inte fram till den som registrerade efteranmälda utan man fick fram deltagarnr på efteranmälda som kolliderade. Vi satte en etta framför alla redan uttagna deltagarnr i öppna klasserna.

2. Efteranmälda MÅSTE starta före kl 10. Annars kan man inte skriva ut backuplapps-etiketter. Detta blev fel men justerades.

3. Inläsningsdatorn läste in för långsamt vilket gjorde att den andra datorn oxå fick användas för inläsning vilket inte var tänkt. Det bildades köer men ingen fick stå i dem längre än ca 3-4 min. Inläsningen på serverdatorn i målvagnen upplevdes som MYCKET snabbare. Det trådlösa nätverkets kan vara boven till långsamheten.

4. Ett problem var de felidentifierade. Följande fel fanns i systemet med jämförelse med Vikingaträffen 2000:

          2000  2001
För tidig nollning 12 st  23 st
För sen nollning      43 st
För sen start    4   19 st
Sprungit fel bana  5 st  9 st
Det var väl många sen/tidig nollning. Alla dessa tog extra tid i målet och bidrog till köer och viss stress.
Vid start 2 nollade löparna ca 1 min för sent mellan 10.00 och 10.05. Det rörde sig om ett 30-tal löpare. Det var även ett 10-tal för tidig nollning runt kl 10 vid start 2.
Vid start 1 var det fem H21L-löpare (bla Elveljung) som nollade för tidigt. Detta är troligen inget fel vid starten utan härör från att en datorklocka drog sig hela tiden och fick det att se ut som fel begicks vid starten. Se punkt 7 och 8 nedan.

5. Resultatutskrifterna för tavlan kom bara ut med första sidan i tex H21L. Sidan 2 osv borde också ha kommit ut etfer det att det blev en ändring på de 10 främsta. Detta fel var hittat men pga serverbyte och strul med versionerna fick jag med mig en version som hade felet orättat.

6. Överföringen till OAS-datorn fungerade inte. Troligen försökte jag läsa in filen som en speakerstödsfil (skall vara reslutatdator-fil) varvid registeren blev förstörda och inte mottagliga för det riktiga menyvalet. Efter att ha kört ett specialprogram (NOLLATID.flx) som återställde registren så fungerade inläsningen oklanderligt. Eftersom Anders N var på resa blev detta inte gjort förrän på tisdag och de olika tidningarna fick därför inte de korrekta filerna på måndagen. Ett specialprogram tillverkades som försåg ELA och TT med de lokala resultatten.

7 Allvarligt fel på tiderna. Efteranmälde Tommy A hade rätt tid enl egen klocka och enl spekerklockan. Likaledes efteranm Klas D var uppe Tommy men var efter i mål och hade ändå en sek bättre tid än Tommy. I jmf med speakerklockan fick löparna mellan 1 - 20 sek för bra tid. Jesper Stenström med start 10.42 hade enl egen klocka 12 sek för bra tid. Alla tre datorernas klockor kollades på kvällen efter tävlingen och de gick då forfarande rätt. Vid jämförelse med den manuella tidtagningen tyder det ÄNDÅ på att minst en datorklockla drpog sig 6-7 sek /timma.

8. Fel tid på de som nollade för sent tex tvåan i H21L Elveljung och Anders Pålman och Alexander B oxå i H21L. Dessa fick ca en min för lång tid. Detta beror på ett programfel som inte räknar tiden rätt för de som nollar för sent. Detta är justerat i resultatlistan. Ett mysterium är Matias Häggblom som kom i mål ihop med förut nämnda tre löpare och som inte fick en tid som stämde med de övriga i klungan.

9. Sex löpare fick inga sträcktider. Tyvärr blev brickan bortblandad i målet och det gick därmed inte på ett lätt sätt att återskapa.


Statistik över de senaste Vikingaträffarna:
             antal-anm  Ord-anm efteranm öppna  Felst Utg Ej-start
 970331 Blåsigt ca +8   1400            193   73 66  125
 980413 10-30 cm snö    Inställt  1300
 990405 Blåsigt +5  Elit 1225   ca990  ca100  ca140   58  9  132
 000424 Regn +10 lungt   967    787   79   103   10 34  118
 010416 Uppehåll +8 lungt  993    770   93   130   26 32  110
Under rubriken öppna klasser är även inskolning med och talet visar antalet som anmälde sig på tävlingsdagen.
Det kan vara någon skillnad mellan definitionen av "Felst" och "Utgått" på tävlingarna. För 1999 och 2000 har programmet räknat som "Felst" en löpare som saknar högst en kod och resten icke-godkända som "Utgått".

Per Ivarsson datansvarig