Information från Kansliet ang Bornholmsresan

	
Färjan till Bornholm avgår från Ystad kl. 16.35 på Fredag
Denna färja åker alla med utom Per, Britta, Ann o Jill som åker 20.35.
	 
Hemresorna blir (efter önskemål) på följande tider:
Söndag 18.45
  Per I, Britta, Ann, Jill
  Jerker, Stefan, Rickard, Daniel
		
Måndag 06.45
	Johannesson - Åke, Elise, Lisa, Anna
		 
Måndag 16.45
	Hallén - Jörgen, Annika, Bengt, Anita, Amanda
	Carlsson - Johan, Catharina, Henrik, Pontus
	Svensson - Kerstin, Sven Erik, Elin, Björn
	Johansson - Eva, Anders, Sofia, Hanna, Erik +1
	Gunnar, Börje, Hans
		  
Tisdag 16.45
  Jan-Åke, Karin, Dennis
			
Alla färjor är s.k. snabbfärjor
			 
			  
Vad gäller boendet hade jag tänkt följande stugfördelning:
				
Per, Britta, Stefan, Jerker
Familjen Johansson 6 pers
Hallén 5 pers.
Johan, Catharina, Kerstin, Sven-Erik
Börje, Gunnar, Hans
Killstugan: Rickard, Daniel, Henrik, Pontus, Björn
Tjejstugan: Ann, Jill, Elin
				 
Johannesson 4 pers
Sörliklev - Lundborg 3 pers
På grund av udda restider blev dessa två familjestugor i stället för att delas ut i tjej/killstugor
				  
Stugplacering kan lösas på plats. Denna lista är bara ett förslag!
					
Trevlig resa! önskar David